Specjalistyczne szkolenie poświęcone mediacjom karnym

Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na I specjalistyczne szkolenia poświęcone mediacjom karnym. 23 maja br. w Warszawie odbędzie się pierwsze z trzech planowanych specjalistycznych szkoleń poświęconych mediacjom karnym skierowane przede wszystkim do mediatorów/adwokatów oraz do adwokatów specjalizujących się w sprawach karnych.Szkolenie ma charakter modułowy. Pierwszy moduł polegać będzie na zapoznaniu się przez uczestników…

Prezentacja nowego Regulaminu Sądu Arbitrażowego

W dniu 15 kwietnia 2015 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu przedstawiony został nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Prezentacji dokonali: Marek Furtek – Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG oraz Maciej Łaszczuk – Przewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG. Nowy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i powstał…

Zaproszenie na superwizję dla mediatorów

Ośrodek Mediacji MEDIACJA.EDU.PLul. Wiejska 16 lok. 22e-mail: tomaszkawka@mediacja.edu.pltel. 601 245 342 Superwizja jest miejscem na refleksję na temat aspektów komunikacyjnych, relacyjnych, intrapersonalnych. Jest przeciwieństwem zorientowanego na wynik świata zawodowego. Jest szansą na wspólną analizę problemu i poszukiwanie rozwiązań. Superwizja to refleksja, a nie instrukcja. Superwizor jest specjalistą od struktury i moderowania procesu,a nie od przekazywania wiedzy.…

Zaproszenie na szkolenie mediacyjne w Łodzi

Szanowni Państwo,Koleżanki, Koledzy, W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi pragnę zaprosić Państwa do udziału w pierwszym specjalistycznym szkoleniu z mediacji opracowanym dla adwokatów, które poprowadzi notariusz Barbara Pawlak, posiadająca m.in. certyfikacje mediatora The State Bar of California oraz The American Bar Association, a także uprawnienia mediatora potwierdzone przez Polskie Centrum Mediacji w zakresie specjalistycznego…

Zaproszenie na szkolenie MEDIACJE GOSPODARCZE

Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w szkoleniu MEDIACJE GOSPODARCZE, które odbędzie się 24-26.04 i 9-10.05 w Poznaniu na ul. Słonecznej 7/1. Szkolenie adresowane jest do podmiotów zainteresowanych alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów w biznesie (ADR). Zgodnie z najnowszymi badaniami Ministerstwa Sprawiedliwości, za jedną z istotniejszych barier stosowania mediacji w Polsce przedsiębiorcy uważają zbyt małą liczbę dobrze przeszkolonych mediatorów. Chcemy to…

Projektowane zmiany Kodeksu postępowania cywilnego – cz. 2

Poniżej przedstawione zostają najważniejsze zmiany w postępowaniu klauzulowym i ogólne informacje o zmianach w postępowaniu egzekucyjnym, w tym rozszerzenia kompetencji referendarzy sądowych, które mają zostać wprowadzone na podstawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych (druk nr 2678; http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/875C0623FA3DA082C1257D410036BBCD/%24File/2678.pdf). W związku z…