Kiedy jest najlepszy czas na podjęcie mediacji?

Instytucję mediacji należy wiązać z wolą stron postępowania, która może się ujawnić na każdym jego etapie, zarówno przed skierowaniem sprawy do sądu, jak i w trakcie samego procesu. W chwili obecnej bardzo częstą praktyką jest, że strony przychodzą do mediatora przed wszczęciem sprawy, bądź też na początkowym jej etapie. Sądy gospodarcze na przykład często kierują…

Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów dziecka”

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu wraz ze stowarzyszeniem Amici realizuje projekt „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów dziecka” . Celem projektu jest udzielenie bezpłatnego wsparcia grupie 20 par małżeńskich oraz ich dzieciom. Wsparcie to obejmuje zarówno bezpłatne mediacje, warsztaty dla rodziców i zajęcia psychoedukacyjne z…

Szkolenie podstawowe z mediacji w Łodzi

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,Pragnę Państwa zaprosić do udziału w specjalistycznym szkoleniu z mediacji opracowanym dla adwokatów Izby Łódzkiej, które poprowadzi notariusz Barbara Pawlak, posiadająca m.in. certyfikacje mediatora The State Bar of California oraz The American Bar Association, a także uprawnienia mediatora potwierdzone przez Polskie Centrum Mediacji w zakresie specjalistycznego szkolenia z mediacji cywilnych i gospodarczych…

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

W dniu 20 lutego 2015 roku została uchwalona Ustawa o rzeczach znalezionych, która wejdzie w życie w dniu 21 czerwca 2015 roku. Jak sama nazwa wskazuje, ustawa dotyczy postępowania w przypadku znalezienia cudzej rzeczy, w szczególności praw i obowiązków znalazcy, w tym również prawa nabycia znaleziska. Ustawę stosuje się odpowiednio do zwierząt, które zabłąkały się lub…