Projektowane zmiany Kodeksu postępowania cywilnego – cz. 3

W uzupełnieniu wcześniejszego opracowania, poniżej przedstawione zostaną najważniejsze zmiany w postępowaniu egzekucyjnym, w zakresie sprzedaży w drodze licytacji, w tym licytacji elektronicznej, a także w zakresie systemu teleinformatycznego, które mają zostać wprowadzone na podstawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych (druk…

Projektowane zmiany Kodeksu postępowania cywilnego – cz. 1

Zwrócono już uwagę na rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych (druk nr 2678; http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/875C0623FA3DA082C1257D410036BBCD/%24File/2678.pdf) i zaprezentowano węzłowe problemy nowelizacji kodeksu cywilnego. W ramach przywołanego projektu przygotowywana jest również obszerna nowelizacja przepisów procedury cywilnej. Na kilka z proponowanych rozwiązań, najbardziej jak się…