Przegląd orzecznictwa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

Przegląd orzecznictwa z okresu lipiec 2015 r. – kwiecień 2016 r. postanowienie SN z dnia 21.04.2016 r., sygn. III CSK 223/15 W postanowieniu z dnia 21.04.2016 r. Sąd Najwyższy sprzeciwił się zapatrywaniu, iż „żądanie usunięcia niezgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym ma na celu przywrócenie jedynie wpisu poprzedniego (dotychczasowego). W istocie bowiem chodzi o przywrócenie…