V Poznański Salon Mediacji

W imieniu organizatorów zapraszamy na V Poznański Salon Mediacji: Mediacje w Szkole. Konferencja pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty odbędzie się 17 kwietnia 2018 r., godz.11.00 tradycyjnie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu (ul. S. Hejmowskiego 2, Sala Wielka 2200). Jak wskazuje podtytuł piątej edycji Salonu Mediacji, konferencja w całości poświęcona będzie mediacjom…

Szkolenie mediacyjne dla aplikantów

W dniu 3 lutego 2018 r. w Dymaczewie odbyły się całodniowe szkolenia mediacyjne dla I-ego i II-ego. Zajęcia prowadzili dr Katarzyna Golusińska – adwokat, adw. Piotr Ruszkiewicz, dr Tomasz Antoszek, adw. Krzysztof Spelak. Zajęcia podzielone zostały na dwie części: w pierwszej omówione zostały przepisy i ogólne założenia mediacji, natomiast druga część poświęcona była prowadzeniu symulacji…

Zmiany w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Na etapie opiniowania znajduje się rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy z zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest implementacja Dyrektywy Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnieniem. Aktualnie…