Od 1 maja 2011r. obowiązek posiadania kas fiskalnych dotyczyć będzie również adwokatów. Poniżej zamieszczamy opracowaną przez Ministerstwo Finansów broszurę z grudnia 2010r. dotyczącą obowiązków i praw podatników zobowiązanych do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących.