Poniżej przedstawiamy wykazy lekarzy sądowych z okręgów Sądów Okręgowych w Poznaniu, Koninie i Kaliszu, działających na obszarze Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.